Giới thiệu  / Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung
Trường THCS Quảng Xương- Thanh Hóa được lãnh đạo Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên, cán bộ tâm huyết. Trường được chia thành 2 tổ chuyên môn: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội và một tổ văn phòng