Giới thiệu  / Định hướng phát triển
trở thành trường thcs hàng đầu của thanh hóa
http://imgnd.banxehoi.com.vn/crop/475x260/2017/08/30/rd4IU8u3/dsc1236-copy-35f3.jpg
Kế hoạch chiến lược
Trường THCS Nguyễn Du xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn tới
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh
Chú trọng giáo dục đạo đức và văn hoá. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
http://imgnd.banxehoi.com.vn/crop/475x260/2017/01/20/zxvE3gN7/avatar4752601-04af.png http://imgnd.banxehoi.com.vn/crop/475x260/2017/01/20/zxvE3gN7/avatar4752602-1e2e.png
Đổi mới phương pháp dạy học
Phát huy tính tích cực, độc lập của học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.
Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn tốt, trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, phong cách sư phạm mẫu mực, có uy tín cao đối với học sinh và phụ huynh, tâm huyết, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
http://imgnd.banxehoi.com.vn/crop/475x260/2017/01/20/zxvE3gN7/avatar4752603-6abd.png