Thông báo họp hội đồng

Đăng bởi admin | 22/07/2017 | 582 Lượt xem

Đúng 7h ngày 1 tháng 8 năm 2017, mời các đồng chí cán bộ giáo viên dự họp hội đồng để phân công chuyên môn và bàn bạc kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới

Hiệu trưởng