Danh sách học sinh thi đỗ vào trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018

Đăng bởi admin | 01/08/2017 | 2606 Lượt xem

Danh sách học sinh thi đỗ vào trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018

DANH SÁCH HỌC SINH THI ĐỖ VÀO TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN
TT Họ và Tên Ngày sinh Môn chuyên Ghi chú
1 Nguyễn Sơn Đức 20/10/2002 Toán
2 Lê Minh Thiện 2/6/2003 Toán
3 Nguyễn Hà Trang 6/3/2002 Toán
4 Dương Lê Minh Phương 24/7/2002 Toán
5 Nguyễn Quang Tùng 20/5/2002 Toán
6 Nguyễn Phương Thảo 5/8/2002 Toán
7 Đặng Nhật Minh 30/1/2002 Toán
8 Đàm Phương Thảo 12/10/2002 Toán
9 Lê Thị Bích Ngọc 2/6/2002 Tin
10 Đào Nguyên Sơn 19/8/2002 Tin
11 Nguyễn Hồng Đức 15/4/2002 Hóa
12 Mai Đức Vượng 2/4/2002
13 Trương Việt Dũng 27/2/2002
14 Lê Hà Linh 23/3/2002 Anh
15 Lê Mai Hương 16/9/2002 Anh
16 Đỗ Thị Huyền Trang 25/3/2002 Anh
17 Lê Ngọc Châu Anh 14/2/2002 Anh
18 Lê Linh Chi 28/4/2002 Sinh
19 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/1/2002 Văn
20 Trần Mai Huyền 30/10/2002 Sử
21 Đoàn Minh Đức 30/3/2002 Địa

Cao Thế Anh