Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019

Đăng bởi admin | 01/06/2018 | 3641 Lượt xem

PHÒNG GD& ĐT QUẢNG XƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 -2019

Căn cứ quyết định số 1134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Du năm học 2018-2019, trường THCS Nguyễn Du thông báo kế hoạch tuyển sinh như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 160 học sinh.

2. Đối tư­­ợng tuyển sinh:

Là những học sinh cư trú trên địa bàn huyện Quảng Xương, đã hoàn thành chư­­ơng trình bậc tiểu học năm học 2017-2018, đủ độ tuổi theo quy định ( Từ 11 đến 13 tuổi).Năm học lớp 5: Mức đạt được trong đánh giá đối với các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành ; Mức đạt được trong đánh giá các năng lực và phẩm chất: Đạt; Có đánh giá định kỳ các môn học Toán và Tiếng Việt theo quy định cuối năm lớp 5 đạt từ 8 điểm trở lên.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh

* Những căn cứ xét tuyển

- Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm (Điểm KTĐK) của năm học lớp 5 với các môn học Toán, Tiếng Việt ( Hệ số I), điểm của 2 bài kiểm tra năng lực các môn Toán, Tiếng Việt ( Hệ số II) và điểm ưu tiên ( nếu có).

- Điểm ưu tiên:

+ Cộng 1 điểm với con liệt sỹ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên và con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

+ Cộng 0,5 điểm với con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con bà mẹ Việt nam anh hùng, con thương binh mất sức lao động dưới 81% , bệnh binh mất sức lao động dưới 81% và con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% .

Hội đồng tuyển sinh sẽ xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Kết quả giao lưu các câu lạc bộ trí tuệ tuổi thơ ở lớp 5 được lấy làm căn cứ để sắp xếp các câu lạc bộ học tập ở lớp 6 theo nguyện vọng của học sinh khi trúng tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Học bạ tiểu học ( Bản phô tô công chứng)

- Bản sao giấy khai sinh.

- Sổ hộ khẩu ( bản phô tô công chứng) hoặc giấy xác nhận tạm trú.

- Bản phô tô giấy chứng nhận các giải thưởng ( nếu có).

- Bản phô tô giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (Nếu có).

- Đơn xin dự tuyển theo mẫu của trường

5. Thời gian

- Nạp hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 4/6/2018 đến 12/6/2018

- Tổ chức kiểm tra năng lực: 15 tháng 6 năm 2018

- Tổ chức xét tuyển: từ 16/6/2018 đến 20/6/2018

- Thông báo kết quả và làm thủ tục nhập học: trước ngày 30/6/2018

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Phương

Hiệu trưởng