Kết quả chọn đội tuyển học sinh giỏi Khối 6

Đăng bởi admin | 03/10/2017 | 1081 Lượt xem

Kết quả chọn đội tuyển học sinh giỏi Khối 6 năm học 2017-2018

* Danh sách đội văn 6

TT
Họ tên Ngày tháng năm sinh Lớp

1
Trần Lê Khánh Linh 22/1/2006 6C2
2 Lê Vũ Quỳnh Anh 07/01/2006 6C1
3 Lê Thị Hương Giang 09/8/2006 6C2

4
Lê Anh Thư 24/07/2006 6C4
5 Hoàng Minh Huyền 10/3/2006 6C2
6 Hồ Xuân Thành Hưng 20/3/2006 6C2
7 Phạm Lê Kiên 08/6/2006 6C2
8 Vương Nhật Linh 16/10/2006 6C2
9 Trần Thủy Uyên 16/12/2006 6C2
10 Lê Việt Anh 02/03/2006 6C1
11 Lê Thảo Nguyên 31/07/2006 6C3
12 Lê Yến Nhi 01/10/2006 6C2
13 Lê Thị Ánh 01/09/2006 6C4
14 Phạm Lê Ngọc Khánh 24/12/2006 6C1
15 Hoàng Văn Định 31/08/2006 6C1

* Danh sách đội Tiếng anh 6

TT
Họ tên Ngày tháng năm sinh Lớp

1
Nguyễn Quý Hồng Phúc 01/01/2006 6C3
2 Nguyễn Văn Đạt 31/03/2006 6C3
3 Trần Bích Ngọc 26/11/2006 6C4
4 Từ Lê Thảo Vy 21/09/2006 6C1

5
Hà Phương Uyên 16/11/2006 6C1
6 Hồ Lê Mai Trang 17/8/2006 6C2
7 Nguyễn Tương Như 17/10/2006 6C1
8 Lê Ánh Linh 13/11/2006 6C3
9 Nguyễn Lê Vi Hoài 06/04/2006 6C4
10 Nguyễn Thị Mai Trang 22/06/2006 6C3
11 Lê Xuân Đạt 04/08/2006 6C3

12
Nguyễn Thảo Nguyên 11/12/2006 6C2
13 Nguyễn Thị Khánh Huyền 13/01/2006 6C1

14
Phạm Hà Nhi 16/08/2006 6C3
15 Nguyễn Kim Thông 12/02/2006 6C1

* Danh sách đội toán 6

TT Họ tên Ngày tháng năm sinh Lớp
1 Nguyễn Thị Phong Hòa 16/12/2006 6C1

2
Trần Thế Anh 29/11/2006 6C1
3 Lê Việt Anh 02/03/2006 6C1
4 Trần Thị Phương Linh 25/04/2006 6C1
5 Hồ Như Ngọc 03/07/2006 6C1

6
Hoàng Minh Trọng 18/02/2006 6C1
7 Nguyễn Bùi Gia Bảo 16/11/2006 6C1
8 Nguyễn Anh Đức 21/01/2006 6C3
9 Mai Nhật Minh Quang 24/07/2006 6C1
10 Lại Mai Trang 21/4/2006 6C2
11 Nguyễn Việt Hoàng 24/12/2006 6C1
12 Nguyễn Sỹ Duy Mạnh 11/11/2006 6C1
13 Nguyễn Trung Thông 21/01/2006 6C2
14 Trương Thị Thu Hiền 07/07/2006 6C1
15 Lê Đăng Hoàng Lợi 05/05/2006 6C1

* Danh sách đội toán 2

TT

SBD
Họ tên Ngày tháng năm sinh Lớp
1

80
Nguyễn Đức Anh Khoa 18/04/2006 6C1
2 50 Hoàng Anh Hải 18/10/2006 6C1
3

79
Trương Nam Khánh 14/06/2006 6C1
4 148 Đinh Đăng Tiến 11/08/2006 6C4
5 154 Nguyễn Hà Kiều Trang 19/12/2006 6C2
6

168
Nguyễn Thị Kim Vân 08/12/2006 6C2
7 95 Vũ Khánh Linh 24/11/2006 6C1
8

162
Lê Văn Vĩnh Trọng 06/12/2006 6C1
9 30 Đàm Tùng Dương 26/04/2006 6C4
10 76 Nguyễn Thị Lan Hương 11/08/2006 6C4
11 84 Hoàng Khánh Linh 21/12/2006 6C1
12 96 Vương Nhật Linh 16/10/2006 6C2
13 141 Nguyễn Đức Thắng 16/10/2006 6C1
14

174
Nguyễn Tiến Dũng 26/2/2006 6
15 14 Trần Phương Anh 07/05/2006 6C4
16 29 Hà Đức Duy 31/10/2006 6C1
17

53
Cao Đức Hiền 06/02/2006 6C4
18 67 Trịnh Văn Hùng 15/12/2006 6C2
19 92 Phạm Phương Linh 03/8/2006 6C2
20 103 Nguyễn Quang Minh 07/3/2006 6C2
21 129 Nguyễn Minh Quang 31/08/2006 6C1
22 136 Trần Minh Sang 03/09/2006 6C1
23

140
Nguyễn Ngọc Thanh 16/01/2006 6C1
24 169 Hoàng Minh Việt 02/01/2006 6C1

tin khác