Kết quả chọn các đội tuyển lớp 7

Đăng bởi admin | 03/10/2017 | 908 Lượt xem

Kết quả chọn các đội tuyển lớp 7

* Đội Toán 7

TT
Họ tên Ngày tháng năm sinh Lớp
1 Trần Tiến Đạt 24/11/2005 7D1

2
Bùi Khánh Linh 14/06/2005 7D2
3 Lê Thị Hà Phương 28/04/2005 7D1
4 Bùi Sỹ Bút 23/05/2005 7D2

5
Vương Hùng Thắng 28/09/2005 7D1
6 Nguyễn Thanh Hà 14/06/2005 7D2
7 Phạm Văn Tư 03/04/2005 7D1

8
Nguyễn Thành Lợi 13/06/2005 7D1
9 Phạm Hữu Quang Dũng 26/09/2005 7D4
10 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2005 7D1

11
Nguyễn Ngọc Linh 19/01/2005 7D1
12 Nguyễn Ngọc Anh 17/05/2005 7D1
13 Phạm Thùy Dung 28/08/2005 7D1
14 Lê Võ Trang My 03/12/2005 7D1
15 Lê Quốc Anh 18/01/2005 7D1

* Đội Ngữ văn 7

TT SBD Họ tên Ngày tháng năm sinh Lớp
1 8 Đoàn Thị Lan Anh 02/01/2005 7D2
2 13 Mai Nguyễn Lan Anh 11/12/2005 7D1
3 27 Vũ Hoài Anh 20/02/2005 7D3
4

119
Vũ Hà Phương 29/03/2005 7D3
5 141 Hồ Ngọc Hà Trang 13/9/2005 7D1
6 109 Lê Nguyễn Minh Nguyên 11/03/2005 7D3
7 118 Trương Thị Hà Phương 14/01/2005 7D3
8 143 Lê Thị Thu Trang 16/12/2005 7D4
9 10 Lê Hoàng Mai Anh 17/07/2005 7D1
10 20 Nguyễn Thị Trang Anh 15/10/2005 7D3
11 46 Lê Khánh Đoan 27/04/2005 7D1
12

49
Nguyễn Hương Giang 01/11/2005 7D2
13 57 Trịnh Minh Hằng 15/01/2005 7D1
14 69 Lưu Thị Hồng 14/03/2005 7D3
15 100 Nguyễn Phương Mai 9/12/2005 7D2

* Đội Tiếng Anh 7

TT SBD Họ tên Ngày tháng năm sinh Lớp
1 57 Trịnh Minh Hằng 15/01/2005 7D1
2

106
Lê Thị Trà My 29/11/2005 7D4
3 67 Trần Văn Hoàng 16/07/2005 7D1
4 91 Lê Đoàn Khánh Linh 04/05/2005 7D1
5 116 Đinh Hà Phương 08/01/2005 7D1
6

3
Nguyễn Minh An 13/05/2005 7D1
7 19 Nguyễn Phương Anh 02/01/2005 7D1
8 41 Lê Thùy Dương 10/11/2005 7D2
9 60 Bùi Sỹ Minh Hiếu 28/09/2005 7D2
10 9 Hoàng Thị Quỳnh Anh 17/12/2005 7D1
11

108
Viên Thị Ngọc 13/01/2005 7D1
12 122 Nguyễn Đức Quý 20/06/2005 7D2
13

133
Lê Khánh Thư 02/09/2005 7D1
14 94 Nguyễn Bùi Tuấn Linh 08/08/2005 7D3
15 103 Hà Thị Ngọc Minh 07/07/2005 7D2